top of page

Innovativ Vertikal trengeløsning - Fremtidens fiskeforflytting

Vi er stolte av å presentere vår nye vertikale trengeløsning, en banebrytende teknologi for skånsom og effektiv forflytning av fisk innen landbasert oppdrett.

 

Hva er Vertikal Trenging?

Tradisjonelt sett har fiskeoppdrett brukt pumper og andre mekaniske hjelpemidler for å flytte fisk fra ett område til et annet. Disse metodene kan ofte være belastende for fisken og kan føre til skader eller stress. Vår vertikale trengeløsning utfordrer disse konvensjonene ved å eliminere behovet for pumper. I stedet benytter vi en metode der fisken forsiktig trenges oppover med en nedsenkbar trengerist som heises sakte oppover slik at fisken ser vannoverflaten. Deretter ledes den med sug, ved hjelp av «hevertprinsippet» som skaper sug/vakuum, over karkanten og inn i brønnbåten. Fisken påvirkes ikke av vakuumet, noe som gjør prosessen svært skånsom.

Denne løsningen er nøye designet for å sikre at fisken opplever minimal stress under forflytning.

 


«Well done»

Ved vår første test flyttet vi postsmolt fra OptiRAS-anlegget til brønnbåten «Ronja Carrier». Straks fisken kom i sjøen, begynte den å spise og viser allerede bedre prestasjoner enn forventet. Vi følger fisken tett og er begeistret over de positive resultatene så langt.


Flere erfarne oppdrettere som var til stede under trengeoperasjonen, uttrykte at de aldri hadde sett en så rolig og fin fisk under forflytning. Denne positive tilbakemeldingen er en sterk bekreftelse på at vår metodikk fungerer og at vi er på rett vei.

 


OptiRAS 2.0 og batch 2

OptiRAS renser og oksygenerer vannet fire ganger i timen, noe som eliminerer CO₂-akkumulering og partikkelforurensning. Det avanserte vannbehandlingssystemet har vist seg å være svært effektivt og fungert over all forventning. Ved å opprettholde optimale vannkvalitetsparametre og håndtere fisken uten stress, sikrer vi at fisken får den beste starten på livet, noe som legger til rette for god helse og vekst også i sjøfasen.

Basert på data og erfaringer så langt, planlegger vi mindre justeringer av trengeløsningen før neste gruppe fisk skal trenges. Metoden, utviklet for å skånsomt flytte fisken over karkanten uten pumping, har mottatt positive tilbakemeldinger fra flere oppdrettere. Vi sikter mot å automatisere prosessen ytterligere og effektivisere operasjonen. OptiRAS 2.0, den kommende kommersielle utgaven, vil inkludere disse forbedringene, samtidig som den vil ligne på den opprinnelige OptiRAS. Vi vil også fortsette å utvikle tilhørende programvare for prediksjon basert på innsamlede data (KI) og en simulator for økt forståelse. Full sanntidsovervåking av vannparametre, inkludert H₂S og NH₃/TAN, med data lagret i egen database for videre analyser, vil være en del av systemet.


Den neste gruppen fisk flyttes inn i systemet i midten av mai når de er rundt 100-120 gram og vil vokse seg opp mot 1 kilo i OptiRAS.


Hold dere oppdatert for flere spennende nyheter fra OptiRAS. Sammen former vi fremtidens oppdrett!

16 views0 comments

Comments


bottom of page